Limity Płatności Gotówkowych 2017

23-01-2017

Zakupy powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie będą od 2017 r. kosztami podatkowymi .

Jedna z najważniejszych zmian które weszły w życie z dniem 1.01.2017 r jest limit obrotu bezgotówkowego.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w obecnym brzmieniu nakazuje dokonywanie płatności między przedsiębiorcami – powyżej 15 tys. euro – za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jest to bardzo ważna zmiana i koniecznie trzeba się zapoznać z jej szczegółami, oczywiści zapraszamy do naszego biura, gdzie chętnie wyjaśnimy Państwu wszystkie niejasności.

Poniżej udostępniamy państwu artykuł z gazety prawnej w którym opisano szczegóły wyżej opisywanej zmiany.

PDF: CCF20170102_0001-1