O nas

Nasza Firma została założona 31.03.2000 roku jako spółka cywilna. Swoją działalność prowadzi na podstawie Świadectwa Kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 6986/98 z dnia 07.01.1998 roku dla Alicji Palecznej. Doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej sięga roku 1993 wynikające z tytułu umowy o pracę w dziale księgowości, poparte wykształceniem magisterskim na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o kierunku – rachunkowość oraz zarządzanie finansami i ubezpieczeniami na w/w uczelni. Kadra pracownicza posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub jest w trakcie studiów kierunkowych licencjackich.

Masz pytania? Napisz do nas!

Kontakt